Thursday, March 8, 2012

Novel HAMBA

Pihak COAC Publisher, berminat mahu menerbit novel Hamba. Telah 40 % siap. Sedang disunting beberapa bahagian yg difikirkan penting di sunting. Dalam usaha memuatkan beberapa keping gambar ilustrasi untuk mengemas kini novel Hamba.

No comments:

Post a Comment